УМОВИ

1. Засади проведення Премії Ibuild

1. Організатором Премії Ibuild (далі також – Організатор) є Конфедерація будівельників України.

2. Офіційним сайтом Премії Ibuild є http://ibuild.ua.

2. Участь в Премії Ibuild

1. Склад претендентів Премії Ibuild (далі – претенденти) формується із числа осіб, які подали відповідні заявки згідно встановленої форми на сайті Премії Ibuild та відповідають вимогам до претендентів у вказаних на сайті категоріях номінацій, із числа об’єктів, проектів та персон, щодо яких подано відповідні заявки іншими особами або які включені до складу претендентів за рішенням Організатора.

2. Претенденти можуть бути представлені не більше ніж у 3-х номінаціях Премії Ibuild

3. Претендентам, які визначені за рішенням Організатора, Організатором надсилається інформація про категорії номінацій, в яких вони представлені, на адресу електронної пошти, зазначену у відкритих джерелах інформації (сайт об’єкта будівництва/нерухомості, інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, наявна в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо).

4. Організатор може запросити у особи, що подала відповідну заявку на участь в Премії Ibuild, підтвердження наявності відповідної фахової освіти та/або надання іншої інформації, необхідної для її включення до складу претендентів певної категорії номінації.

5. Кінцева дата прийому заявок на участь у Премії Ibuild публікується на офіційному сайті Премії Ibuild.

3. Визначення переможців

1. Визначення переможців Премії Ibuild здійснюється згідно результатів незалежного голосування.

2. Переможці в кожній категорії номінації визначаються за сумарними результатами онлайн голосування і голосування Експертної ради Премії Ibuild в рівному відсотковому співвідношенні.

3. Наявність лише одного претендента в одній номінації не дає йому права на автоматичну перемогу.

4. У разі, якщо склад претендентів у певній номінації Премії Ibuild представлений менш ніж двома учасниками, переможці у такій номінації не визначаються.

4. Проведення онлайн голосування

1. Онлайн голосування здійснюється виключно на сайті Премії Ibuild.

2. Особа, яка бере участь у голосуванні, може віддати свій голос лише один раз за одного претендента у кожній номінації Премії Ibuild.

2. Особа, яка бере участь у голосуванні, може віддати свій голос лише один раз за одного претендента у кожній номінації Премії Ibuild.

5. Експертна рада Премії Ibuild

1. Організатор формує Експертну раду Премії Ibuild з незалежних і компетентних учасників ринку.

2. Голосування Експертної ради здійснюється одночасно з Онлайн-голосуванням шляхом заповнення спеціальної форми електронного голосування, посилання на яку буде надіслане кожному члену Експертної ради на електронну пошту.

3. Член Експертної ради, який не направив Організатору спеціальну форму електронного голосування у строк, вказаний у пункті 5.2 цих Правил, вважається таким, що утримався від голосування.

4. Кожен член Експертної ради може віддати свій голос лише один раз за одного претендента у кожній номінації Премії Ibuild.

6. Визначення переможців та порядок нагородження

1. За результатами онлайн голосування і голосування Експертної ради проводиться підрахунок голосів та визначаються переможці Премії Ibuild в кожній номінації.

2. Результати Премії Ibuild оприлюднюються на її сайті та сайті Організатора.

3. Інформація про місце та час проведення церемонії нагородження переможців Премії Ibuild оприлюднюється на її сайті та сайті Організатора.

4. Переможець гарантовано отримує Диплом переможця Премії Ibuild*.

* За бажанням переможець може взяти участь у церемонії нагородження та отримати статуетку IBUILD, яка має іменний сертифікат із власним порядковим номером. Переможець-власник статуетки IBUILD має право користуватися брендом IBUILD для подальшої популяризації у каналах комунікацій. Правила користування брендом IBUILD детально описані в IBUILD-логобук, що надається переможцю.